Thursday, March 31, 2011

MS Word программ дээр ажиллах


Хичээлийн сэдэв
MS WORD програм дээр ажиллах
Өнөөдөрийн хичээлийн зорилго
   Энэ хичээлээр текстэн мэдээлэл боловсруулах хэрэглээний WORD программтай танилцаж төрөл бүрийн баримт бүрийн баримт бичиг боловсруулах боломжуудын талаар судлах болно.
  1. MS WORD текстэн мэдээлэл боловсруулах хэрэглээний програмын тухай товч танилцуулга
MS Office-ийн бүлгийн MS WORD програм нь баримт бичиг боловсруулах зориулалтаар хийгдсэн өндөр боломжтой ,ашиглаж сурахад хялбар хэрэглээнийлрограм юм. MS WORD програмын 2000 хүртэл хувиргалтыг өнөөдөр манайд өргөн хэрэглэж байгаа бөгөөд хувилбар бүхэн нь өмнөх хувилбарыг сайжруулсан боловжийг нь нэмэгдүүлсэн байгаараа онцлогтой юм.
Баримт бичгийг боловсруулах MS WORD програмын бусад програмаас ялгагдах онцлог давуу тал нь
-ашиглахад хялбар
-алдаа засварлах боломж сайтай
-бусад програмууд жишээлвэл MS Exsel. MS Power Point гэх мэт хэрэглээний програмуудаас зохицож ажиллах боломжтой
-уг програм дээр үүсгэсэн файлуудыг тухайн програмыг ашиглан боловсруулсан баримт дотор дуудаж засварлах зэрэг болно.
      2. Системд тавигдах шаардлага
Энэ програмыг ажиллуулахад 80386-аас дээш процессортой хамгийн багадаа 420-540 МВ багтаамжтай нэг хатуу дисктэй байх шаардлагатай.
  1. MS WORD програмын боломжууд
Баримт бичиг боловсруулах үедээ
J Файлтай ажиллах /файл хадаглах,нэр байрлал төрөл,сольж хадаглах,хэвлэх,интернетэд өөрийн мэдээллийн хуудсыг тавих, файлын тухай мэдээлэл авах/
J  Цаасны хрэмжээг тохируулах /цаасны захаас авах зай,цаасны хэлбэр , хэвтээ ,босоо гэх мэт/
J Баримтат засвар хийх /үг үсэгт тэмдэгт хайх ,солих,баримтын хэсгийг хуулах,зөөх,курсорын байрлалыг баримтын шаардлагатай хэсэгт шилжүүлэх/
J Баримтанд хэрэгцээтэй зүйлсийг оруулах /үсгийн хэлбэр хэмжээ,өнгө фоныг өөрчлөх,мөрийг дугаарлах,үсгийн бичиглэл хэлбэрийг /боёоо,хэвтээ/ өөрчлөх ,баримтыг багана байдлаар бичих, догол мөрийг өөрчлөх/
J  Хэвлэлийн эх ,зурагт сэтгүүлийн эх зэрэг шаардлагатай баримтыг оруулах
J  Математикийн томъёо оролцсон шинжлэх ухааны агууллагатай техт боловсруулах
Гэх мэт үйлдлүүдийг гүйцэтгэх боломжтой ба эдгээрийн үр дүнд MS WORD програм нь өндөр чанартай боломж сайтай баримт бичиг боловсруулах боломжтой
  1. MS WORD програмыг ажиллагааг эхлүүлэх
MS WORD програмыг эхлүүлэхдээ Start цэснээс Programs дэд цэсний Microsoft Word  програмын нэрийг сонгож хулганы товчийг нэг дарна.
MS WORD програм нь File .Edit . View . Insert . Format. Tools. Table. Window. Help
Гэсэн үндсэн цэсүүдтэй байх ба цэс бүр тус бүр тодорхой үүрэг гүйцэтгэх командууд, дэд цэснүүдийг агуулсан байна.


MS WORD програм ороод текст бичсэн байдал зураг 1,1


Зураг 1,1

     


No comments:

Post a Comment